Kompleksowa opieka merytoryczna i reklamowa nad branżowym miesięcznikiem w latach 2003 - 2015.

 

  1. Opieka nad produktem;
  2. Wdrażanie nowych pomysłów i projektów;
  3. Pisanie i opracowywanie artykułów, wywiadów, relacji ze spotkań;
  4. Uczestnictwo w konferencjach prasowych, sympozjach, targach i innych imprezach branżowych;
  5. Nadzór nad kolportażem;
  6. Przygotowywanie materiałów do składu;
  7. Pozyskiwanie klientów;
  8. Nadzór nad budżetem.